Welkom bij de Onderzoeksbank Brabant

De provincie Noord-Brabant laat onderzoek doen op allerlei gebieden waar Brabant bij betrokken is. Dat kan gaan over het (provinciale) beleid, de uitvoering ervan of een evaluatie. Doel van de onderzoeken is het vergroten van de effectiviteit en/ of efficiency bij projecten waar de provincie bij betrokken is. Daarbij gaat het meestal over het effect van beleid, de behaalde doelstellingen of het proces hoe daar gekomen is.

De onderzoeken bevatten veel informatie die vaak ook voor derden van belang is. Om deze kennis te delen, publiceert de provincie een openbaar doorzoekbaar register met onderzoeken: de Onderzoeksbank Brabant.

In de Onderzoeksbank Brabant vind je strategische onderzoeken. Deze zijn onderverdeeld in signalerend, beleidsvoorbereidend en evaluerend. Ook adviezen zijn opgenomen. 

Ben je op zoek naar een specifiek onderzoek? Wil je weten of er op een bepaald terrein al eens onderzoek is gedaan? Dan ben je hier aan het juiste adres.