Toegankelijkheidsverklaring

11-01-2023

De provincie Noord-Brabant wil dat iedereen alle informatie en diensten op haar website goed kan lezen en gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid van krd.igoview.nl zodat deze voldoet aan de Europese norm EN 301 549 (voorheen de Webrichtlijnen).

Toegankelijkheidsstatus label C

Onderzoeksbank.brabant.nl voldoet volgens eigen onderzoek op dit moment gedeeltelijk. Met name op techniek gebied behaald deze website volgens eigen meten een score van 93%.

Maatregelen om de toegankelijkheid te vergroten

We gaan in Q1 van 2024 opdracht geven voor een onafhankelijk toetsingsonderzoek naar digitale toegankelijkheid. En aan de hand van dit onderzoek de website verbeteren.

Meld een probleem met toegankelijkheid

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het aan ons door via [contactadres@brabant.nl]

Meer informatie?

Op de website Digitoegankelijk vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.